GENEGAL REPORT GENEGAL REPORT

 DỰ THẢO CÔNG VĂN CHO UBND VỀ GIẢM NGẬP 20/09/2010

         Để tập trung các biện pháp cấp bách nhằm giải quyết có hiệu quả tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố trong mùa mưa 2010, ngày 05 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 4968/UBND-CNN
          Do đó, so với cùng kỳ năm 2009, tình hình ngập đã được cải thiện một bước: Tổng số điểm ngập đã giảm 46%; tổng số lần ngập giảm 43,7% và giảm tình trạng phát sinh các điểm ngập mới. Các điểm ngập cũng đã giảm về độ sâu, diện tích ngập và thời gian nước rút; hai khu vực trước đây bị ngập nặng (chiếm 65,1% các điểm ngập từ 3 lần/năm trở lên) gồm lưu vực Bắc Tàu Hủ và lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm nhiều điểm ngập đã cơ bản được giải quyết, đặc biệt khu vực Bến xe Chợ Lớn và vòng xoay Cây Gõ.
          Tuy các điểm ngập có chuyển biến và giảm về số lượng và mức độ ngập nhưng vẫn chưa thật sự căn bản, triệt để; vẫn còn tiếp tục phát sinh một số điểm ngập mới và “tái ngập” trở lại; kết quả triển khai thực hiện công tác xóa giảm ngập chưa đạt yêu cầu do còn tồn tại các vấn đề lớn như sau:  
          - Tiến độ thực hiện các dự án quy mô lớn là một trong những giải pháp để thực hiện chương trình chống ngập chưa đạt tiến độ về thời gian và khối lượng; việc tổ chức thi công có khiếm khuyết làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước (đã hoàn thành trục chính nhưng chưa kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu, việc thi công thiếu biện pháp dẫn dòng, gây bít dòng chảy, cửa xả, làm sụp tuyến cống hiện hữu nhưng thay thế bằng tuyến cống có tiết diện nhỏ,…) đã làm phát sinh các điểm ngập mới; gây ngập nghiêm trọng trong khu vực thi công dự án. Trong 9 tháng đầu năm, kiểm tra, phát hiện 272 vị trí của hệ thống thoát nước bị xâm hại gây ngập. Xử lý, khắc phục 230 vị trí; còn lại 42 vị trí.
          - Việc lấn chiếm kênh, rạch, cống thoát nước còn phổ biến; tiến độ giải tỏa, di dời còn chậm gây khó khăn trong công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy của các đơn vị quản lý.
          Để khắc phục tình trạng nêu trên trong thời điểm hiện nay bắt đầu mưa nhiều, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở ngành, đơn vị và lãnh đạo các quận huyện chỉ đạo tập trung các biện pháp để kéo giảm, xóa các điểm ngập nước hiện hữu và ngăn chặn tình trạng phát sinh các điểm ngập mới bằng các biện pháp như sau:
          1. Đối với các công trình, dự án thoát nước trọng điểm, cấp bách:
          - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Rà soát, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án thoát nước, chống ngập cấp bách, đảm bảo không thiếu kinh phí ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
          - Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát các trình tự, thủ tục để ưu tiên giải quyết; không để tình trạng các dự án, công trình chậm tiến độ triển khai, thực hiện do thủ tục hành chính. 
          2. Các dự án, công trình thoát nước, công trình dân dụng đang thi công:
          - Giao các Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông – tây và Môi trường nước; Nâng cấp đô thị thành phố; Vệ sinh môi trường nước lưu vực nhiêu Lộc – Thị Nghè (Sở Giao thông vận tải):
          Bằng mọi giải pháp để đảm bảo tiến độ thi công, nhất là các hạng mục nạo vét kênh như gói thầu A (Cải tạo kênh Bến Nghé - Tàu Hủ) của Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố (hiện nay chỉ đạt 27,5%). Gói thầu số 10 (Cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) của Dự án Vệ sinh môi trường (Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè) chỉ đạt 30%.
          Kiểm tra, tháo dỡ vách ngăn trong các tuyến cống chính đã hoàn thành bàn giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố để đưa vào vận hành. Yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các vị trí xâm hại đến hệ thống thoát nước hiện hữu, tăng cường biện pháp dẫn dòng thi công không để gây ngập trong khu dự án theo chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại các công văn số 2391/UBND-CNN ngày 25 tháng 5 năm 2010 và số 2567/UBND-CNN ngày 02 tháng 6 năm 2010. Tập trung giải quyết các vị trí chưa được khắc phục theo báo cáo của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố. Nhất là những khu vực ngập nặng điển hình do ảnh hưởng bởi thi công.
          - Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp với các đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công gây xâm hại hệ thống thoát nước làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập nước.
          3. Các dự án công trình đê bao vàCải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
          Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc  Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình ( Sở Nông nghiệp và PTNT) và các Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình đê, bờ bao đã được phê duyệt, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
          Chủ trì tổ chức cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của Thành phố và quận, huyên trực thường xuyên, kiểm tra hiện trường kịp thời huy động các đơn vị và thiết bị để ứng cứu khi có sự cố..
          Đẩy nhanh tiến độ hạng mục nạo vét kênh thuộc Dự ánCải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (đến nay mới đạt 53%).
          4. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
          Kiểm tra, rà soát, tuyên truyền vận động và tổ chức di dời các hộ dân lấn chiếm hệ thống thoát nước, kênh, rạch; xử lý các trường hợp san lấp, xây dựng lấn chiếm cửa xả, hệ thống thoát nước, xâm hại hệ thống đê, bờ bao, các cửa cống làm phát sinh ngập. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhằm huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia chương trình chống ngập bằng các hoạt động cụ thể, hiệu quả nhất.
          Kiểm tra, gia cố các khu vực bờ bao trọng yếu thường xuyên bị ảnh hưởng do triều cường.
          5. Đối với các dự án hạ tầng giao thông đô thị, dự án các khu dân cư: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đảm bảo sự đồng bộ, phát huy hiệu quả lâu dài khi đưa vào sử dụng.
          6. Giao Trung tâm Điều hành chương trì chống ngập nước:
          Tập trungtổ chức công tácnạo vét, khơi thông dòng chảy, thông thoáng kênh, rạch, cửa xả thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, nhất là ở những đoạn kênh rạch bị tắc nghẽn do bồi lấp bùn, rác và do lấn chiếm: Rạch Ụ Cây, rạch Nhảy, Ruột Ngựa, Bàu Trâu, kênh Tân Hóa – Lò Gốm, rạch Văn Thánh, Cầu Sơn, Cầu Bông, Bùi Hữu Nghĩa, nhánh rạch Chiếc…hiện đang bị bồi lắng cục bộ làm cản trở dòng chảy.
          Tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước: Rà soát các vị trí xuất hiện ngập nước trong 9 tháng năm 2010 để tiếp tục thực hiện công tác tái nạo vét hệ thống thoát nước, cải tạo miệng thu, hầm ga, đấu nối để mở thêm hướng thoát nước mới nhằm tăng khả năng thu nước mặt giúp thoát nước nhanh.
 

HOT NEWS HOT NEWS
REPORT REPORT

Page views

ANNOUNCEMENT